Blog van meester Alex

Verbeter begrijpend lezen

Verbeter begrijpend lezen

Bij het vak begrijpend lezen gaat het erom dat leerlingen teksten begrijpen en de bedoeling van de schrijver kunnen bepalen. Begrijpend lezen wordt door leerkrachten bestempeld tot een complex en breed, diepgaand vak, dat ook in andere vakken op school aan bod komt. Bijvoorbeeld bij rekenen, waar redactiesommen een mooi voorbeeld zijn van begrijpende leesvaardigheden. Begripsvorming is van belang bij begrijpend leren lezen, maar veel leerlingen lopen toch vast op dit vak. Wat kun je nu doen om de vereiste vaardigheden sterker te maken?

Over begrijpend lezen

Bij studerend en begrijpend lezen draait alles om tekstbegrip. Kinderen moeten fragmenten begrijpen en vragen over de inhoud kunnen afleiden. Ze moeten ook de boodschap van de auteur uit de letterbrij kunnen vangen, het type tekst kunnen bepalen en signaalwoorden kunnen terugleiden uit al die regels tekst. Deze vaardigheden worden in de lessen taal aangeleerd. Tekstbegrip is van groot belang, omdat leerlingen zich daarmee bewuster worden van wat er in een tekst staat en zo beter in staat zijn informatie te halen uit een bron.

Begrijpend lezen verbeteren

Studerend lezen is een zeer complex vak en het is ook erg lastig dit te gaan snappen als het niet vanzelf gaat. Toch is het belangrijk om bij de eerste basis van dit vak te blijven. Daarmee bedoelen we dat een leerling veel moet lezen en oefenen. Daarover in gesprek gaan en het ongemerkt steeds lastiger maken helpt om beter te worden. Teksten die je kunt gebruiken zijn niet enkel en alleen de teksten uit boeken, maar ook uitdagende teksten, zoals stappenplannen en teksten van het internet. Vragen

Een begrijpend lezen tekst snappen begint ook door er vragen bij te stellen. Zelf vragen stellen zal absoluut bijdragen bij het versterken en verbeteren van begrijpend lezen en tekstbegrip.

Wat is close reading?

Steeds meer scholen doen aan close reading, onderdeel van taal en terug leidt naar lezen. Maar wat is dat nu precies? En hoe kun je close reading gebruiken of inzetten om beter te worden in tekstbegrip? Binnen close reading wordt een tekst of een fragment meerdere malen gelezen en elke maal vanuit een ander perspectief beleefd. Leerlingen duiken zo dieper de teksten in, maar bestuderen ook de achtergronden. Je kunt denken aan de mening van de auteurs, de emoties van de personages en de diepere betekenis. Close reading leidt op de meeste scholen tot veel betere scores op Cito-toetsen en taaltoetsen. Het is dus zeker de moeite van het overwegen waard!

Advies om lezen moeilijker te maken

Het leren lezen is een mooi en bewonderenswaardig proces. Leerlingen die in groep 3 starten kunnen bijna allemaal lezen als de kerstvakantie begint. Dat is puik werk, maar wat doe je om het leren lezen beter eigen te maken? Een goed advies van leesdeskundigen is om leerlingen boven niveau te laten lezen in plaats van makkelijk te lezen boeken. Door kinderen uit te dagen worden ze sneller gedwongen om moeilijke teksten eigen te maken.

Leren lezen in groep 3

Dat houdt dus in dat kinderen in groep 3 ook al boeken van hogere groepen kunnen gaan lezen. Wanneer de leraren de leestoetsen op dat niveau afnemen kunnen de resultaten behoorlijk toenemen. Ook zitten aan het leren lezen weinig grote risico’s en een leerling kan dus altijd weer een paar passen terug zetten.

Boeken

Aan ouders en leerkrachten die willen oefenen dus vooral het advies om een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden.

Racelezen

Lezen is iets dat voornamelijk op tempo gebeurt en ook zo wordt getoetst. Avi-toetsen en DMT’s van Cito zijn vooral tempotoetsen waarbij een kind in een minuut zoveel mogelijk woorden moet oplezen. Tempolezen met racelezen kan bijdragen om die toetsen goed voor te bereiden en ook echt sneller in lezen te worden. Racelezen is niet complex, want online kun je veel deze racelees oefeningen downloaden. Het gaat dan om rijtjes met woorden die kinderen door moeten lopen en waarvan ze er in een minuut steeds meer moeten kunnen lezen. Jazeker, het is een competitie, maar wel een die zeker zal helpen om sneller te worden.

This blog post is actually just a Google Doc! Create your own blog with Google Docs, in less than a minute.